Fastighet med bensinmack och affärslokal i Ruda

Sista datum för anbud: 2017-10-27

34:an i Ruda AB i likvidation försattes i konkurs den 27 juni 2017.

Konkursboet omfattar fastigheten Högsby Ruda 18:16 med adress Storgatan 51 i Ruda. Fastigheten är bebyggd med en byggnad för  livsmedelsförsäljning, restaurang samt lager och kontor. På fastigheten har även bedrivits försäljning av bensin och diesel enligt avtal med Qstar Försäljning AB (”Bilisten”).

Egendomen utbjuds till försäljning enligt bifogat anbudsunderlag.

Andreas Öhlin, konkursförvaltare

Kontaktuppgifter

Advokatfirman Glimstedt
Besöksadress: Skeppsbrogatan 49
Postadress: 392 31 Kalmar

Telefon: +46 480 44 28 40
Fax: +46 480 875 70

Andreas Öhlin
Telefonnummer: +46 480 44 28 47
Mobilnummer: +46 706 31 31 11
E-postadress: andreas.ohlin@glimstedt.se