Jerker Englund AB ”SportEwa” i konkurs

Sista datum för anbud: 2017-03-08

Jerker Englund AB har bedrivit outletförsäljning av i huvudsak ishockeyutrustning till privatpersoner och idrottsföreningar. Försäljning har skett genom den egna hemsidan www.sportewa.se samt genom butik i förhyrda lokaler på adressen Bivägen 34 i Hedemora.

För konkursboets räkning infordras anbud på rörelsen i dess helhet eller tillgångarna var för sig bestående av bl.a. hemsida och varumärke, inventarier och varulager.

Skriftligt anbud skall vara konkursförvaltaren tillhanda senast den 8 mars 2017.

För ytterligare information och erhållande av anbudsunderlag hänvisas till konkursförvaltaren Dan Nordblad eller paralegal Inga Beinaryté.

Konkursförvaltaren förbehåller sig fri prövningsrätt och rätt att sälja hela eller delar av rörelsen innan anbudstidens utgång. ”

 

Kontaktuppgifter

Advokatfirman Glimstedt
Besöksadress: Eriksgatan 7 A
Postadress: Box 163
771 24 Ludvika

Telefon: +46 240 140 20
Fax: +46 240 141 50

Dan Nordblad
Mobilnummer: +46 70 562 40 23
E-postadress: dan.nordblad@glimstedt.se

Inga Beinaryté
E-postadress: inga.beinaryte@glimstedt.se