Praktik

Våra kontor i Stockholm, Göteborg, Växjö, Jönköping, Helsingborg, Örebro, Falun och Norrköping erbjuder praktik för dig som vill kombinera dina studier med praktik hos oss.

UPPSATSPRAKTIK – Om det är dags för examensarbete om 30 hp. kan du kombinera ditt uppsatsskrivande med tio veckors praktik hos oss.

APS, APU & PJU – Läser du Arbetsplatsanknutna Studier 15 hp., Arbetsplatsanknutet Utredningsarbete 15 hp. eller Praktik med juridiskt utredningsarbete 15/30 hp. så erbjuder vi praktik under 8-16 veckor.

TRAINEE OCH SOMMARNOTARIETJÄNSTER – Utöver praktikplatserna ovan erbjuder vi även sommarnotarietjänster på våra kontor i Jönköping, Norrköping, Falun och Göteborg. Våra kontor i Stockholm och Falun erbjuder traineeplatser under längre perioder för nyexaminerade jurister. Kontakta respektive kontor för mer information.
OBS – SOMMARNOTARIETJÄNSTERNA 2017 ÄR TILLSATTA.

Som praktikant hos oss kommer du att bistå byråns advokater och biträdande jurister med diverse juridiska och administrativa spörsmål. Huvudsakliga praktikuppgifter är att upprätta rättsutredningar men också uppgifter som att upprätta förslag till skrivelser, brev och avtal. Samtidigt får du tid att skriva på din uppsats (gäller uppsatspraktikanter).

Som person bör du vara ansvarsfull, kreativ, noggrann, social och – inte minst – se en framtid som framgångsrik affärsjurist. Vi värdesätter engagemang och initiativtagande. Vi förutsätter att du har goda betyg och formulerar dig väl i tal och skrift, på både svenska och engelska.

Vi ser gärna att du har någon form av anknytning till den stad eller närliggande region du söker dig till.  Din ansökan bör innefatta personligt brev, CV med referenser, betyg och promemoria eller motsvarande inlämningsuppgift som du författat under din juristutbildning. Praktikansökningar behandlas och platser tillsätts löpande, se detaljer nedan för uppsatspraktik. Uppsatspraktik är oavlönad och ska ingå i din utbildning.

 • STOCKHOLM
  Stockholmskontoret arbetar med särskild inriktning mot företagsöverlåtelser, aktiemarknadsjuridik, fastighetsjuridik och finansieringsfrågor, varför det framför allt är intressant med uppsatsidéer inom dessa områden. Praktikansökningar behandlas och platser tillsätts löpande, var ute i god tid inför kommande termin. Skicka dina ansökningshandlingar till Jonas Gombrii, jonas.gombrii@glimstedt.se, eller Andreas Höhling, andreas.hohling@glimstedt.se. Vid frågor ring Jonas på 08-566 119 34 eller Andreas på 08-566 119 13.
 • GÖTEBORG
  Göteborgskontoret arbetar inom områdena Affärer och Ägande, Kommersiella Tvister, Rekonstruktioner och Obestånd. Uppsatspraktikplatser tillsätts löpande under året, men för att öka chanserna att delta i urval ser vi gärna att ansökan inkommit i början på november (för VT) och i mitten på april (för HT). Skicka dina ansökningshandlingar till Jakob Nortoft, jakob.nortoft@glimstedt.se, eller Johanna Nilsson, johanna.nilsson@glimstedt.se. Vid frågor ring Jakob på 031-710 40 29 eller Johanna på 031-710 40 68. OBS – platserna för HT17 är tillsatta.
  För sommarnoterietjänst ska du vara inne på termin sex eller senare. Ansök senast i mitten av februari till carina.svanlund@glimstedt.se. Vid frågor ring Jakob Nortoft.
 • VÄXJÖ
  Växjö kontoret arbetar bl.a. med affärs- och humanjuridik. Praktikansökningar behandlas och platser tillsätts löpande. Skicka dina ansökningshandlingar till Johan Bäckström, johan.backstrom@glimstedt.se, eller Fredrik Sund, fredrik.sund@glimstedt.se. Vid frågor ring Johan på 0470-70 02 77 eller Fredrik på 0470-70 02 78.
 • JÖNKÖPING
  Jönköpingskontoret arbetar brett med affärsjuridik och är därför intresserade av uppsatspraktikanter inom detta område. Vi ser gärna att din ansökan inkommer före 15 november (för VT) och 15 april (för HT). Skicka dina ansökningshandlingar till Martin Ågren, martin.agren@glimstedt.se. Vid frågor ring Martin på 036-30 67 38.
 • HELSINGBORG
  Helsingborgkontoret arbetar med svensk och internationell affärsjuridik. Vi har specialistkompetens inom bl.a. konkurrensrätt (inklusive upphandlingsrätt), tvistelösning, hyres- och fastighetsrätt, entreprenadrätt och associationsrätt, samt skiljeförfaranden. Vi ser gärna att din ansökan inkommer före 15 november (för VT) och 15 april (för HT). Skicka dina ansökningshandlingar till Carin Lettius, carin.lettius@glimstedt.se. Vid frågor ring Carin på 042-26 99 50.
 • ÖREBRO
  Örebrokontoret arbetar med såväl affärsrätt som humanjuridik, men är främst intresserade av att ta emot praktikanter med ett särskilt intresse för insolvensrätt, arbetsrätt eller fastighets- och entreprenadrätt. Praktikplatser tillsätts löpande under året, men för att öka chanserna att delta i urval ser vi gärna att ansökan inkommit den 1 november (för VT) och den 1 april (för HT). Skicka dina ansökningshandlingar till Ester Andersson Zandvoort, ester.andersson@glimstedt.se. Vid frågor ring Ester på 019-16 65 91.
 • FALUN
  Falukontoret arbetar bl.a. med human- och affärsjuridik och är därför intresserad av uppsatspraktikanter inom dessa områden. Vi ser gärna att din ansökan inkommer före den 15 november (för VT) och den 15 april (för HT), men vi behandlar även ansökningar löpande. Skicka dina ansökningshandlingar till Elin Karls, elin.karls@glimstedt.se. Vid frågor ring Elin på 023-481 00.
 • NORRKÖPING
  Norrköpingskontoret erbjuder årligen platser för såväl som för sommarnotarier. Vi ser gärna att uppsatspraktikanter själva kommer med förslag på uppsats, företrädesvis inom det affärsjuridiska området. Platser tillsätts löpande. Skicka dina ansökningshandlingar till Claes Egnell, claes.egnell@glimstedt.se. Vid frågor ring Claes på 011-12 92 00.