Glimstedt

Glimstedt Malmö

Advokatfirman Glimstedt Malmö AB

Telefon: +46 40 17 00 40
Fax: +46 40 17 00 43
E-postadress: malmo@glimstedt.se
Besöksadress: Storgatan 22 A
Postadress: 211 42 Malmö

Organisationsnummer: 556793-1133
Säte: Malmö

Vid Advokatfirman Glimstedts Malmökontor arbetar våra advokater med allmän affärsjuridik, insolvensrätt, processer och skiljeförfaranden samt ekonomiska brottmål – s k white collar crimes.

Vi tillhandahåller expertkunskap inom insolvensrätten och har en lång tradition av att arbeta med såväl nationella som internationella konkurser, företagsrekonstruktioner och likvidationer. Vi har erfarenhet från flera av de största och mest uppmärksammade konkurserna i Sverige och vi hjälper dig med frågor om likvidationsplikt och andra aktiebolagsrättsliga frågor som kan uppkomma i samband med en obeståndssituation. Vår verksamhet innefattar också biträde till borgenärer i insolvensförfaranden och obeståndsrelaterade tvister liksom frågor om revisors- och styrelseansvar. Vi genomför också utredningar avseende ansvarsfrågor inom noterade och onoterade bolag

Vi åtar oss uppdrag som offentlig och privat försvarare i ekonomiska brottmål och har stor erfarenhet av mål om marknadsmissbruk (insiderbrott) och företagsbot.

Via Glimstedt kan vi erbjuda den samlade kunskapen hos 200 jurister i Sverige och Baltikum.