Leif Ljungholm

Leif Ljungholm

Delägare, Advokat

Leif Ljungholm har varit konkursförvaltare i några av Sveriges största konkurser inom områdena finans, entreprenad, flygbolag, nyhetsmedia och medicinsk forskning. Han har vidare varit försvarare i ett antal större s k eko-brottmål som berört såväl kommuner som börsbolag. 2010-2011 fick han i uppdrag att som ordförande leda utredningen av HQ AB (publ) och HQ Bank.
Leif Ljungholm har haft många förtroendeuppdrag inom Advokatsamfundet, t ex ledamot av huvudstyrelsen 1988-1994 och ordförande 1996-1999. Styrelseledamot i Raoul Wallenberg Institutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt (RWI) 2000-2012. Han är ledamot av Disciplinnämnden sedan 2010 och vice ordförande sedan 2017. Han har varit medlem i IBA Council 1997-2000 samt ledamot av Pressens Opinionsnämnd 2011-2017. Han är styrelseledamot i Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning sedan 2003 och utsågs 2016 av Regeringen till ledamot av Ekobrottsmyndighetens insynsråd.

Karriär

Delägare, Glimstedt, 2008-
Delägare, Wistrand, 2000-2008
Delägare, Lindahl, 1990-1999
Delägare, Lundius, Laurin och Ljungholm, 1974-1990
Tingstjänstgöring, Malmö tingsrätt, 1972-1974

Utbildning

Jur kand (Lunds universitet, 1972)

Publikationer

Att vara konkursförvaltare, Sveriges advokatsamfund 125 år, Libris förlag 2012

Kontakt

Telefon växel: +46 40 17 00 40
Fax: +46 40 17 00 43
Telefon mobil: +46 70 591 54 16
E-post: leif.ljungholm@glimstedt.se

Storgatan 22 A
211 42 Malmö

Assistent: Anna Forsberg

Ladda ned vCard


Verksam inom


Språk

  • Danska
  • Engelska
  • Svenska

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund, 1977
International Bar Association
Skiljedomsföreningen i södra Sverige
Föreningen Oresundsadvokater


Ranking / Utmärkelser

Insolvensrätt:
PLC Which Lawyer/Global Counsel 3000 sedan 2000 (highly recommended)
Guide to the World’s Leading Lawyers sedan 1993
Who’s Who Legal sedan 2011

Eko-brottmål:
Expert Guides, Legal Media Group: White Collar Crime sedan 2014