Sten Lagebrant

Sten Lagebrant

Delägare, Advokat

Sten Lagebrant har sedan 1983 handlagt ett stort antal konkurser inom olika branscher. Han företräder fastighetsägare i hyres- och arrendefrågor och vid fastighetsöverlåtelser.

Karriär

Delägare, Axel Hemmars Advokatbyrå, sedermera Advokatfirman Glimstedt Norrköping, 1986-
Biträdande jurist, Axel Hemmars Advokatbyrå, 1983-1986
Jurist, Skånes Handelskammare, 1981-1983
Notarietjänstgöring, Göteborg/Stenungssund, 1979-1981

Utbildning

Företagsekonomi - extern redovisning (Uppsala universitet, 1979)
Civilekonomexamen (Uppsala universitet, 1979)
Jur kand (Uppsala universitet, 1978)

Kontakt

Telefon växel: +46 11 12 92 00
Fax: +46 11 13 85 57
E-post: sten.lagebrant@glimstedt.se

Gamla Torget 3
Box 1234
600 42 Norrköping

Ladda ned vCard


Verksam inom


Språk

  • Engelska
  • Svenska
  • Tyska

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund, 1986


Notarius publicus