Glimstedt fortsatt i toppen i senaste mätningen av rådgivare vid fastighetstransaktioner

 

Glimstedt är återigen med på topplistan över Sveriges största transaktionsbyråer inom fastighetssegmentet. I senaste mätningen hamnar Glimstedt på en tredjeplats mätt i underliggande affärsvolym i de affärer som byrån har varit rådgivare vid.

Fastighetsteamet leds av Stockholmskontorets Managing Partner Jan Litborn tillsammans med de fastighetspecialiserade delägarna Erik Borgblad, Andreas Höhling, Jonas Gombrii, Johan Stridbeck från Stockholm samt Anders Wennergren på Glimstedt Göteborg.

Avseende prisutvecklingen står vi inför ett vägskäl, där många spekulerar i fallande priser. Inom vissa segment, exempelvis byggrättsaffärer, har vi redan märkt av en viss prisnedgång, vilket bland annat är en effekt av fallande bostadspriser. Andra omständigheter som kommer att påverka priserna är givetvis vad som händer med räntorna. Dessutom får vi se lite hur de nya reglerna för ränteavdrag kommer att påverka, säger Erik Borgblad.

Läs hela artikeln på Fastighetssverige.

Nyheter

Glimstedt biträder Hyrcenter Nerike och Webb Rental Örebro

Glimstedt har biträtt säljarna i samband med försäljning av Hyrcenter Nerike AB och Webb Rental Örebro AB till Stål & Hyr Grou ...

Läs mer

Affärsklimatstudie med fokus på Baltikum från Business Sweden

Business Sweden har under våren utfört en affärsklimatstudie med fokus på svenska etableringar och investeringar i Baltikum, i sam ...

Läs mer

Glimstedt biträder Tre Kronor vid norskt förvärv

Advokatfirman Glimstedt har biträtt svenska Tre Kronor vid förvärvet av 13 fastigheter i Norge och fyra fastigheter i Sverige för ...

Läs mer

Glimstedt fortsatt i toppen i senaste mätningen av rådgivare vid fastighetstransaktioner

  Glimstedt är återigen med på topplistan över Sveriges största transaktionsbyråer inom fastighetssegmentet. I senaste mätnin ...

Läs mer

Glimstedt har biträtt MIDAQ Development AB vid förvärvet av aktierna i Beta Holding

Advokatfirman Glimstedt har biträtt MIDAQ Development AB vid förvärvet av samtliga aktier i Beta Holding i Jönköping AB (Alfa Qual ...

Läs mer

Glimstedt stolt samarbetspartner till Womengineer – nu är magasin 2018 här!

Advokatfirman Glimstedt har sedan 2014 varit stolt samarbetspartner till Womengineer – en ideell förening som arbetar mot målet at ...

Läs mer
Fler nyheter