Sättet att göra affärer kan förändras

...

Läs mer

716 Mkr blev 2 Mkr

...

Läs mer

Checklista, arbetsrätten vid verksamhetsövergång

...

Läs mer

Vad kom vi egentligen överens om?

...

Läs mer

Även enkelomättat fett måste specificeras, ett referat från ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen i mål nr 555-15

...

Läs mer

Favoriter får inte gynnas, ett referat från ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen i mål nr 2691-15

...

Läs mer

Kan fukt i en byggnadskonstruktion vara en sakskada?

...

Läs mer

Finansieringstrender inom fastighetsbranschen

...

Läs mer

Hur länge kan medlem vänta med att klandra beslut fattade på årsmöte i en ideell förening?

Den frågan hade domstolen att ta ställning till i rättsfallet RH 2012:33, då fem ideella föreningar, som var medlemmar i ett riksförbund, stämde riksförbundet och yrkade att de beslut som fattats vid ett årsmöte i riksförbundet skulle upphävas av dom...

Läs mer

Nya regler som rör organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete

I många företag är idag medarbetarna den viktigaste resursen för att verksamheten ska fungera och bli lönsam. Men det är inte bara ur ett verksamhetsperspektiv som medarbetarna är viktiga utan vi spenderar en stor del av vår tid på arbetsplatsen och ...

Läs mer

Äldre publikationer Nyare publikationer