Entreprenader och infrastruktur

Glimstedt har stor erfarenhet av entreprenader och infrastruktur och är därför en av de ledande advokatbyråerna i Sverige inom dessa områden.

Bland våra klienter återfinns beställare, entreprenörer och finansiärer från både den offentliga och den privata sektorn. Oavsett om ditt ärende rör planering, upphandling eller genomförande av ett entreprenad- eller infrastrukturprojekt kan våra jurister bistå med kvalificerade råd. Våra jurister har också mycket stor erfarenhet av entreprenadrelaterade tvister i både domstol och skiljenämnd.