Fastigheter

Fastighetsbranschen har under det senaste årtiondet ökat i storlek och blivit alltmer komplex. Fastighetsjuridiken rymmer en mängd olika frågor – allt från omfattande, komplicerade exploateringar och transaktioner till löpande frågor som rör till exempel förhandlingar med hyresgäster och myndighetskrav.

Vårt erfarna fastighetsteam består av cirka 50 jurister i såväl Sverige som Baltikum. Bland våra uppdragsgivare finns både svenska och internationella börsnoterade fastighetsbolag, institutionella investerare, fonder och individer med en eller par fastigheter i sin portfölj. Teamet hanterar hela spektret av fastighetsrelaterad rådgivning. Vi bistår dig oavsett om det gäller förvärv eller försäljning av ett större fastighetsbestånd, exploateringsprojekt, rådgivning i hyresfrågor, plan- och byggärenden eller fastighetsrelaterade processer i hyres- och arrendenämnd eller domstol.

Omfattande branschkunskap och förståelse för affärsvillkoren är teamets ledord. Det ska vara tryggt och inspirerande att anlita vårt fastighetsteam, oavsett vem du är och var du befinner dig.