Fordonsindustri

Fordonsindustrin är en utmanande sektor att arbeta mot. Spännande och dagsaktuella frågor kräver snabba och specialiserade svar. Det handlar om hela kedjan från design och utveckling till sista försäljningsled mot konsument. Förutom alla typer av tillverknings-, försäljnings-, distributions- och licensavtal är också frågor om IP-rättigheter, miljö- och konkurrensfrågor ständigt aktuella. Glimstedt bistår sedan många år flera av branschens ledande aktörer, och man har utvecklat en god förståelse för branschens villkor.

Kontakta oss