IT, telekom och teknik

Våra jurister som arbetar inom ITT biträder både dig som driver företag inom dessa branscher och dig som är köpare av produkter och tjänster inom ITT.

Vi erbjuder både de nödvändiga juridiska kvalifikationerna och ett affärsmässigt stöd när du behöver hjälp med upprättande och förhandling av avtal som rör till exempel licensiering av programvara, IT-tjänster, systemupphandlingar, drift och hosting, överlåtelser av teknologi och outsourcing.

Vi arbetar med frågor som skydd för programvara och företagshemligheter, open source, marknadsföring på internet, domännamn, e-handel och hantering av personuppgifter. Dessutom kan vi biträda dig vid tvister på IT-området och hantera frågor som rör IT i samband med företagsöverlåtelser.

Kontakta oss

Göteborg