Life sciences

Glimstedts jurister biträder både unga innovationsföretag och etablerade bolag inom bioteknik, medicinteknik samt inom livsmedelsindustrin.

Våra medarbetare som är verksamma inom Life sciences har breda och djupa kunskaper om de juridiska regelverk och kommersiella överväganden som är viktiga inom området. Därför kan vi hjälpa dig med strategiska överväganden kring immateriella rättigheter och företagshemligheter, med förvärv och avyttringar av verksamhetsgrenar och med att upprätta och förhandla avtal som rör exempelvis licenser, forsknings- och utvecklingsavtal, tillverkningsavtal, avtal om kliniska studier och andra avtal för den löpande verksamheten.

Kontakta oss