Media och underhållning

Glimstedts jurister biträder både nystartade uppstickare och etablerade bolag inom media och underhållning.

Vi erbjuder både de nödvändiga juridiska kvalifikationerna och ett affärsmässigt stöd när du behöver hjälp med branschtypiska ärenden, exempelvis med förlagsavtal, TV-produktions- och distributionsavtal eller avtal om licensiering av media-innehåll eller med frågor om immateriella rättigheter och tryck- och yttrandefrihet. Dessutom kan vi biträda dig vid medierättsliga tvister och hantera frågor som rör transaktioner inom medie- och underhållningsindustrin.

Kontakta oss

Göteborg