Offentlig verksamhet

Juridiska frågeställningar i offentlig verksamhet har alltid krävt särskild kompetens. Förutsättningarna för den offentliga sektorn och det privata näringslivet har under senare år närmat sig varandra till exempel genom bolagiseringar, att uppdrag lagts ut på entreprenad och genom avregleringar. Det har medfört att det juridiska regelverket i gränslandet mellan det offentliga och det privata idag är ännu mer svåröverblickbart.

Vi erbjuder kvalificerad rådgivning till den offentliga sektorn. Våra specialister inom området Offentlig verksamhet är väl förtrogna med både affärsjuridik och offentlig rätt. Genom sina erfarenheter av samarbete med offentliga organisationer har de god förståelse för politiskt styrda verksamheter.

Bland våra klienter finns stat, landsting och regioner, kommuner och offentligt ägda bolag samt entreprenörer som verkar inom den offentliga sektorn.

Glimstedt biträder och erbjuder juridiska tjänster naturligtvis även till dig som driver företag eller till organisationer, som på olika sätt kommer i kontakt med den offentliga sektorn. Du kan få hjälp med allt från förhandling och kontraktsskrivning vid affärsförbindelser till ansökningar om tillstånd, anbud eller överprövningar av beslut vid offentlig upphandling eller överklaganden av beslut i samband med myndighetsutövning.

Kontakta oss