Riskkapital

Riskkapitalmarknaden har under de senaste 15 åren vuxit och blivit mer komplex. Att den i grunden har en ickereglerade och internationell karaktär gör att de kommersiella villkoren hastigt och ständigt utvecklas. Det avspeglas i struktur och legala villkor som ställer höga krav på specialistkunskap och erfarenhet hos legala rådgivare.

Under de senare åren har vi sett ett ökat intresse för reglering från lagstiftarens sida, nu senast i form av EU-direktivet för ”Alternative Investment Fund Managers”. Det kommer att ytterligare öka behovet av specialistkompetens på området.

Glimstedt erbjuder gedigen erfarenhet, såväl svensk som internationell, inom riskkapitalrelaterade frågor till fondinvesterare, fond management, affärsänglar och entreprenörer. Genom att vi arbetar för alla branschens parter har vi en både bred och djup förståelse för dina drivkrafter, mål, möjligheter och risker.

Bland våra klienter finns riskkapitalfonder, fastighetsfonder, försäkringsbolag, pensionskassor och företag. Typiska ärenden inkluderar fondresningar, där vi kan hjälpa dig från ax till limpa – från den initiala PowerPoint-presentationen till Term Sheet, förhandling av fondavtal och closings, fondinvesteringar och företagsförvärv inklusive due diligence, överlåtelseavtal och closing.

Kontakta oss