Allmän juridisk information i anledning av Covid-19, det så kallade Coronaviruset

De senaste veckorna har fokus i samhället skiftat från vardag till att hantera verkan av vad som kommit att klassas som en pandemi. Det gäller också till del omfattningen av vår rådgivning i förhållande till våra klienter.

I anledning av de frågor vi ställts inför under de senaste veckorna, samlar vi här ett axplock

Information till fastighetsägare i anledning av Covid-19

Avtalsrättsliga frågor – brister i avtalade prestationer under rådande förhållanden

Bolagsstämmas genomförande under rådande förhållanden

Företagsrekonstruktion – ett medel för att rädda välmående bolag i tider av ansträngd ekonomi

Information om regeringens föreslagna hyresstöd

Skatte- och avgiftslättnader till följd av Covid-19 pandemin

Korttidsarbete/korttidspermittering – stöd för abetsgivare

Arbetsgivarens ansvar för en säker arbetsmiljö

Att hålla årsstämma digitalt under rådande pandemi