Profile

Alexander Nuija arbetar huvudsakligen med ekonomisk familjerätt i allmänhet och arvsrätt i synnerhet. Han handlägger ärenden innefattande särskild dödsboförvaltning och företräder dödsbodelägare i arvskiften och arvsrättsliga tvister så som testamentsklander, det förstärkta laglottsskyddet m.m.

Career

Biträdande jurist, Glimstedt, 2024-
Biträdande jurist, Elison Wahlin Advokatbyrå 2021-2024
Jurist, Vestra Jurister i Göteborg 2018-2021

Education

Jur.kand. (Göteborgs universitet, 2018)

Area of practice

Languages

  • English
  • Swedish