(Swedish) Glimstedt stolt samarbetspartner till Womengineer – nu är magasin 2018 här!

Advokatfirman Glimstedt har sedan 2014 varit stolt samarbetspartner till Womengineer – en ideell förening som arbetar mot målet att det år 2030 ska examineras lika många kvinnliga ingenjörer som manliga. 

Womengineers mål är att inspirera och motivera unga kvinnor att söka sig till ingenjörsutbildningar. I dagsläget är 4 av 5 utexaminerade ingenjörer män. Om ingen förändring sker beräknas ingenjörskåren år 2030 bestå utav 25 % kvinnor.  En bidragande faktor enligt Womengineer är bristen på kännedomen om ingenjörsyrket och dess mångfald. Womengineer strävar därför efter att med hjälp av kvinnliga förebilder, i form av studenter och yrkesverksamma ingenjörer, presentera verklighetens mångfald och ge en könsneutral bild av yrket. På detta vis kan intresset för ingenjörsyrket öka.

Womengineers vision om ett jämställt ingenjörssamhälle i Sverige skulle föra med sig ett antal positiva effekter, både på arbetsplatsen och i samhället. Jämställdhet på arbetsplatsen bidrar till högre innovationsförmåga och ökade företagsvinster. Jämställdhet på företag leder till ökad tillväxt och välfärd för Sverige.

För Glimstedt är det självklart att arbeta för ökad jämställdhet. Vi eftersträvar jämställdhet mellan könen i alla yrkespositioner och ett steg i rätt riktning är att fler kvinnor når höga positioner inom näringslivet – t.ex. som ingenjörer. I samarbetet hjälper Glimstedt löpande Womengineer med avtalsrättsliga, bolagsrättsliga och immaterialrättsliga frågor och stöttar Womengineer i arbetet för att fler kvinnor ska välja en ingenjörsutbildning. Vi på Glimstedt tror att Womengineers vision är någonting vi alla tjänar på.

Läs mer i Womengineers senaste magasin här.

News

(Swedish) Glimstedt biträder Stockholms Spårvägar

Advokatfirman Glimstedt har biträtt AB Stockholms Spårvägar vid bolagets förvärv av en majoritet av aktierna i Infraservice Group ...

Read more

(Swedish) Glimstedt biträder Brinova vid noteringen på Nasdaq Stockholm

Brinova Fastigheter AB (publ) har offentliggjort att bolaget godkänts för notering på Nasdaq Stockholm Main market, med första han ...

Read more

(Swedish) Glimstedt biträder Amasten vid förvärv av bostadsfastigheter för ett underliggande fastighetsvärde om 688 Mkr

Amasten Fastighets AB (publ) offentliggjort att man ingått avtal om förvärv av 21 bostadshyreshus i för ett underliggande fastighe ...

Read more

(Swedish) Glimstedt biträder Offentliga Hus vid förvärv av fastigheter för ett underliggande fastighetsvärde om 655 Mkr

Offentliga Hus i Norden AB (publ) har offentliggjort att man ingått avtal om förvärv av ett antal samhällsfastigheter i Sverige me ...

Read more

(Swedish) Glimstedt biträder vid försäljning av fastigheter för ett underliggande fastighetsvärde om 1,18 Mdr

Ägarna till Sveavalvet AB (publ) har offentliggjort att man ingått avtal med NP3 Fastigheter AB (publ) om försäljning av samtliga ...

Read more

(Swedish) Glimstedt biträder Tre Kronor vid köp av 50 handelsfastigheter

Tre kronor Property Investment AB (publ) har offentliggjort att bolaget ingått avtal om förvärv av 50 handelsfastigheter innefatta ...

Read more
More articles