(Swedish) Glimstedt toppar listan över ledande fastighetsjurister

Advokatfirman Glimstedt är enligt Fastighetsvärldens senaste nummer (#9, 2017) ledande inom fastighetsjuridik. Efter att i flera år toppat Fastighetssveriges lista har Glimstedt även tagit förstaplatsen i Fastighetsvärldens undersökning om Sveriges främsta fastighetsjurister.

Rankinglistan som nyligen publicerades bygger på summan av de underliggande fastighetsvärden i avslutade transaktioner och finansieringsuppdrag som skett under juli 2016 – juni 2017. Glimstedt rapporterade en transaktionsvolym om 69,3 MDR, på andra plats rapporterades 60,7 MDR och tredjeplatsen 49,4 MDR.

Siffrorna vittnar om ett intensivt år:

Det senaste året har varit ett av det mest hektiska år hittills för oss som arbetar med fastighetstransaktioner och finansiering. Vi har sedan lång tid tillbaka fått förtroendet att medverka i ett stort antal transaktioner men under det senaste året har även vår finansieringsgrupp växt kraftigt. Förutom att vi företrätt våra etablerade klienter har vi fått ett stort antal nya klienter som etablerat sig på den svenska fastighetsmarken. Del av dessa nya aktörer har vi dessutom varit delaktiga i tillskapandet av, vilket självklart genererat ett stort antal affärer. Vi har verkat i hela näringskedjan vilket innefattat förvärv, finansiering och notering. Marknaden är fortfarande aktiv men man kan se en större försiktighet vad gäller projektbolag med långa ledtider där finansieringen har blivit svårare, säger Jan Litborn, Managing Partner på Glimstedt Stockholm.

Glimstedts fastighetsteam, med advokaterna Jan Litborn och Erik Borgblad i spetsen, hanterar hela spektrumet av fastighetsrelaterad rådgivning, inklusive finansiering. Under året var Glimstedt till exempel rådgivare när Diös förvärvade en fastighetsportfölj för 4,5 miljarder kronor från Castellum, ett team lett av Andreas Höhling och Jan Litborn, samt när Svenska Handelsfastigheter förvärvade sju handelsfastigheter från Standard Life för en köpeskilling om ca 530 MKR, lett av Johan Stridbeck och Jan Litborn.

Glimstedt är en advokatbyrå med ovanligt lokal närvaro. Vi finns på 13 orter i Sverige och tre i Baltikum, vilket betyder att vi alltid är nära och kan bygga riktigt starka relationer med våra klienter på plats. Samtidigt är det aldrig långt till en specialist, eftersom vi är en fullservicebyrå med kompetens inom alla affärsjuridiska områden. Skicklighet, engagemang och stor förståelse för alla klienters affärer gör att vi är en stabil partner hela vägen.

News

(Swedish) Glimstedt biträder Stockholms Spårvägar

Advokatfirman Glimstedt har biträtt AB Stockholms Spårvägar vid bolagets förvärv av en majoritet av aktierna i Infraservice Group ...

Read more

(Swedish) Glimstedt biträder Brinova vid noteringen på Nasdaq Stockholm

Brinova Fastigheter AB (publ) har offentliggjort att bolaget godkänts för notering på Nasdaq Stockholm Main market, med första han ...

Read more

(Swedish) Glimstedt biträder Amasten vid förvärv av bostadsfastigheter för ett underliggande fastighetsvärde om 688 Mkr

Amasten Fastighets AB (publ) offentliggjort att man ingått avtal om förvärv av 21 bostadshyreshus i för ett underliggande fastighe ...

Read more

(Swedish) Glimstedt biträder Offentliga Hus vid förvärv av fastigheter för ett underliggande fastighetsvärde om 655 Mkr

Offentliga Hus i Norden AB (publ) har offentliggjort att man ingått avtal om förvärv av ett antal samhällsfastigheter i Sverige me ...

Read more

(Swedish) Glimstedt biträder vid försäljning av fastigheter för ett underliggande fastighetsvärde om 1,18 Mdr

Ägarna till Sveavalvet AB (publ) har offentliggjort att man ingått avtal med NP3 Fastigheter AB (publ) om försäljning av samtliga ...

Read more

(Swedish) Glimstedt biträder Tre Kronor vid köp av 50 handelsfastigheter

Tre kronor Property Investment AB (publ) har offentliggjort att bolaget ingått avtal om förvärv av 50 handelsfastigheter innefatta ...

Read more
More articles