Boklager säljes

Sista datum för anbud: 2019-01-31

MEDIARUMMET F & H AB försattes i konkurs den 22 januari 2016. Dessförinnan var bolaget under företagsrekonstruktion. Bolaget har sålt böcker. Ett närstående bolag – Lunds Boklager AB – är under likvidation och även detta bolag har sålt böcker.
Tillgångarna i bägge bolagen består av ett lager av böcker motsvarande cirka 31 000 exemplar eller 80 europallar. Lagret utgörs av högklassiga böcker inom foto, konst och kulturhistoria.
I bilaga 1 återfinns Mediarummet F & H ABs lager och i bilaga 2 Lunds Boklager ABs lager. Förteckningarna innehåller titel och antal exemplar.
Anbud infordras på hela lagret, men anbudet skall vara uppdelat på respektive förteckning/bilaga. Anbud på delar av lagret kommer inte att accepteras.
En köpare skall inom tre veckor från tillträdet borttransportera lagret från dess nuvarande plats i Värnamo.
Skriftliga anbud, exklusive mervärdesskatt, på lagret skall vara konkursförvaltaren tillhanda senast den 7 december 2018. Anbud kan lämnas via telefax 0470-70 02 79, e-post vaxjo@glimstedt.se eller ordinarie postgång. Fri prövningsrätt förbehålles.
Advokat Tuomas Heinonen

Kontaktuppgifter

Advokatfirman Glimstedt
Besöksadress: Norra Järnvägsgatan 4
Postadress: Box 124
351 04 Växjö

Telefon: +46 470 70 02 70
Fax: +46 470 70 02 79

Tuomas Heinonen
E-postadress: tuomas.heinonen@glimstedt.se