Från storbyrå i Stockholm till Falun och Glimstedt.

”Arbetet här är lika stimulerande som i exempelvis Stockholm”,

säger Cecilia Malm, som sedan 2015 tillbaka arbetar som vd för Glimstedt Dalarna.

Ekonomistudierna vid Uppsala uni­versitet visade sig inte vara någonting för Cecilia Malm, som istället flyttade norrut – närmare bestämt till Umeå och stadens universitet.

– Där började jag på juristprogrammet och triv­des alldeles utmärkt, berättar hon och tillägger:

– Efter examen arbetade jag ett antal år i Stockholm. Först som tingsnotarie på Stockholms tingsrätt och sedan på Mannheimer Swartling, där jag främst arbetade i deras arbetsrättsgrupp. 

Vad tar du med dig från tiden i Stockholm?

– Väldigt mycket. Första åren som biträdande jurist är viktiga och den utbildning och erfaren­het jag erhöll under den tiden är bra att ha med i bagaget. Jag lärde mig väldigt mycket, både juridiskt men även hur man tar hand om en advokatbyrå och dess klienter. Det är viktiga stöttepelare i en sund advokatverksamhet. 

Men efter fem år i Stockholm infann sig plöts­ligt en genuin hemlängtan, berättar Cecilia.

– Jag började känna att jag ville ha en annan typ av liv, där jag hade närmare till min familj och där saker och ting var lugnare och logistiskt enk­lare. När jag kom underfund med det och fick jobb på Glimstedt var steget väldigt lätt att ta.

Idag har Cecilia varit på Glimstedt Dalarna i ungefär tre år, och sedan ett år tillbaka arbetar hon som vd – en spännande och lärorik uppgift, som innebär väldigt varierande arbetsmoment.

– I min roll får jag kombinera arbetet som advokat med att hantera byråns verksamhetsre­laterade frågor, både internt och externt, vilket är väldigt stimulerande. Det uppstår ständigt nya frågor och situationer, vilket gör att jag hela tiden utvecklas, berättar hon.

Har vd-jobbet motsvarat dina förväntningar?

– Absolut! Jag arbetar med vår verksamhet både på ett direkt sätt i vardagen, men även genom långsiktigt arbete med de frågor som jag tycker är viktiga för att bygga en stimulerande och sund arbetsplats och en bra advokatbyrå. Det finns en stor vilja hos mina kollegor att hela tiden för­bättra vårt arbete, vilket ger mig en bra plattform att arbeta med strategifrågor på flera olika fronter.

Cecilia berättar att det finns många utma­ningar i hennes arbete som vd, exempelvis ambitionen att så långt som möjligt möta medarbetarnas önskningar och behov – vilket kan medföra en del svårigheter när det finns konkurrerande viljor.

– I de lägena försöker jag vara kreativ och se på saken ur olika perspektiv, för att på så sätt hitta en lösning som passar de flesta. Att vara öppen och ha ett transparent förhållningssätt i avseende hur byråns verksamhet fungerar bidrar även till en förståelse bland medarbetarna för varför besluten blir som de blir, säger hon och adderar:

– Jag står även inför en stor utmaning rent privat, då jag i januari går på föräldraledighet och tar mig an uppdraget som nybliven mamma.

Vidare upplever hon att det finns en stark vi-känsla på Glimstedt.

– För oss är det viktigt att vi har trevligt och roligt tillsammans och att vi även stöttar var­andra. Vi letar därför efter personer som inte bara är duktiga på sin yrkesutövning utan även är pigga, ödmjuka, trevliga och lättsamma att ha att göra med.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det är när vi ser konkreta resultat av det arbete och de ansträngningar vi alla gör till­sammans. Gladast blir jag när jag märker att förändringar och lösningar gör att vi alla blir nöjdare med vår tillvaro på byrån.

Hur är Falun att arbeta i som advokat?

– Det är en väldigt trevlig stad. Som advokat finns du ofta nära dina klienter, du kan stöta på dem ute på stan och deras verksamheter ligger geografiskt nära. Det gör i sin tur att du lättare får en förståelse för vad de gör och vilka utma­ningar de står inför. De juridiska utmaningarna är desamma som i storstäderna, men tempot är inte lika högt. Falun är även det juridiska navet i regionen, då tingsrätt, förvaltningsrätt och åklagarmyndighet finns här.

Hur går man tillväga för att ha störst chans att knipa ett jobb hos Glimstedt Dalarna?

– Man hör av sig och berättar varför man skulle vilja jobba hos just oss. Vi är alltid öppna för duktiga jurister, men vi vill även få en bild av hur den sökande är som person. Beskriv därför dig själv, vad som är viktigt för dig, vad du kan bidra med och vad du hoppas på att få genom en anställ­ning hos Glimstedt.