Frågor och svar – MQ Retail AB

Bakgrund

MQ Retail Aktiebolag, 556699-0262, försattes i konkurs den 16 april 2020. Lars-Henrik Andersson, Cirio Advokatbyrå AB, förordnades som konkursförvaltare. Från den 1 juli 2020 är Marek Zdrojewski, Advokatfirman Glimstedt AB, förordnad till konkursförvaltare.

Den av MQ Retail AB tidigare bedrivna verksamheten har per den 8 maj 2020 förvärvats av MQ MarQet AB.

Nedan följer svar på vanliga frågor från dig som varit kund hos MQ Retail AB, information till dig som tidigare varit anställd hos MQ Retail AB om vem du kan kontakta samt information om hur du kan komma i kontakt med konkursförvaltaren. Nedan information riktar sig inte till dig som har köpt varor av MQ MarQet AB efter den 8 maj 2020.

Leveranser

Fråga: Jag har lagt en beställning online men ännu inte mottagit varan. Kommer den att levereras?
Svar: Försäljningen i konkursboet har upphört. Några ytterligare leveranser kommer därför inte att ske. Har du lagt en beställning efter den 8 maj 2020 har du troligtvis beställt från MQ MarQet AB som hanterar din beställning.

Returer

Fråga: Jag har beställt en produkt online och vill ångra köpet i enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansköpslagen), går det?
Svar: En förutsättning för att du som beställt en vara online ska kunna returnera varan enligt distansköpslagen är att retur sker senast inom 14 dagar från det att du mottagit varan. Efter denna tidpunkt har du ingen ångerrätt. Om du anser dig ha ett ersättningsanspråk i anledning av att du köpt en vara, följ instruktionerna under rubriken Anmäla ersättningsanspråk i konkursen nedan. Kom ihåg att behålla alla kvitton och annan dokumentation (orderbekräftelse, följesedlar etc) till stöd för ditt ersättningsanspråk.

Fråga: Jag har köpt en vara i butik och vill returnera, går det?
Svar: Nej, inga returer accepteras. Om du anser dig ha ett ersättningsanspråk i konkursen, följ instruktionerna under rubriken Anmäla ersättningsanspråk i konkursen nedan. Kom ihåg att behålla alla kvitton och annan dokumentation (orderbekräftelse, följesedlar etc) till stöd för ditt ersättningsanspråk.

Reklamationer

Fråga: Jag vill reklamera fel i en vara jag har köpt, hur gör jag?
Svar: Du har tyvärr som en följd av konkursen inte någon möjlighet att reklamera fel i vara. Du kan istället anmäla ersättningsanspråk i konkursen enligt instruktionerna under rubriken Anmäla ersättningsanspråk i konkursen nedan. Kom ihåg att behålla alla kvitton och annan dokumentation (orderbekräftelse, följesedlar etc) till stöd för ditt ersättningsanspråk.

Utöver att anmäla ersättningsanspråk i konkursen kan du som köpare även vidta följande åtgärder.

  • I vissa fall kan du som kund enligt konsumentköplagen rikta krav mot bakre säljled genom att själv kontakta butikens leverantör eller tillverkaren av varan. En förutsättning är att det är fel på varan. Någon möjlighet att rikta anspråk mot tidigare säljled vid utebliven leverans finns inte.
  • Har du med avseende på ett köp före konkursen, betalat köpet med kreditkort så har du i vissa fall möjlighet att framställa ett ersättningsanspråk direkt mot utställaren av kreditkortet för återbetalning vid utebliven leverans eller fel i varan. Vänd dig i så fall direkt till utställaren av kreditkortet.

Öppet köp & byten

Fråga: Jag vill returnera min vara enligt villkor om öppet köp, går det?
Svar: Nej, till följd av konkursen gäller inte öppet köp. Du kan därför inte returnera varan på den grunden.

Fråga: Jag vill byta min vara till annan storlek/annan vara, går det?
Svar: Nej, till följd av konkursen kan någon bytesrätt oavsett anledning inte accepteras.

Presentkort, tillgodohavanden och medlemsförmåner

Fråga: Jag har ett presentkort/tillgodohavande – kan jag använda det?
Svar: Nej, har du ett presentkort/tillgodohavande som du inte använt kan du anmäla ditt anspråk i konkursen enligt instruktionerna under rubriken Anmäla ersättningsanspråk i konkursen nedan.

Fråga: Jag har intjänade bonuspoäng/bonuscheckar från mitt medlemskap i MQ:s kundklubb – vad händer med dem?
Svar: Till följd av konkursen kan bonuspoäng samt bonuscheckar inte användas. Ersättningsanspråk på grund av att bonuspoäng/bonuscheck inte kan nyttjas kan anmälas till konkursförvaltningen enligt instruktionerna under rubriken Anmäla ersättningsanspråk i konkursen nedan.

Anmäla ersättningsanspråk i konkursen

Fråga: Jag vill framställa ett ersättningsanspråk i konkursen, hur gör jag?
Svar: Anmäl ditt ersättningsanspråk genom att fylla i formuläret som du finner genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att behålla alla kvitton och annan dokumentation (orderbekräftelse, följesedlar etc) till stöd för ditt ersättningsanspråk.

Anmäl anspråk

 

Fråga: Vad händer med mitt ersättningsanspråk efter att jag har anmält det?
Svar: Om du anmäler ett anspråk i konkursen kommer ditt anspråk att antecknas och sammanställas i en förteckning. Konsumenters anspråk i konkursen är så kallade oprioriterade fordringar. Om utdelning i konkursen blir aktuellt till oprioriterade fordringsägare kommer ett bevakningsförfarande att genomföras. Du kommer i så fall att få information av tingsrätten om hur du bevakar din fordran i konkursen. Observera att det troligen kan ta ca ett år innan besked kan lämnas om det är aktuellt med utdelning till oprioriterade fordringsägare.

Fråga: Jag har anmält mitt ersättningsanspråk i Cirio Advokatbyrå AB:s formulär. Behöver jag på nytt anmäla mitt ersättningsanspråk i Advokatfirman Glimstedt AB:s formulär?
Svar: Nej, har du anmält till ersättningsanspråk i Cirio Advokatbyrå AB:s formulär har den informationen överlämnats till Advokatfirman Glimstedt AB. Du behöver alltså inte göra något ytterligare gällande ditt ersättningsanspråk.

Anställda

Har du frågor som rör din anställning, lönegaranti eller liknande vänligen skicka din fråga i ett e-postmeddelande till mqinfo@glimstedt.se innehållande dina personuppgifter för så snabb hantering som möjligt.

Hantering av personuppgifter

Advokatfirman Glimstedt AB och konkursboet behandlar personuppgifter. För mer information om behandling av personuppgifter, se vår integritetspolicy.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med konkursförvaltaren? Skicka ett e-postmeddelande till mqinfo@glimstedt.se. Vi hanterar din fråga så snart vi kan.