Glimstedt Ängelholm


Tillsammans med vårt Helsingborgs- och Båstadskontor täcker vi stora delar av Skåne. Skåne genomsyras av den starka företagsanda som dominerat skånskt näringsliv de senaste tjugo åren men många spännande utvecklingsprojekt och entreprenörer.

På kontoret i Ängelholm sysslar vi övervägande med svensk och internationell affärsjuridik. Vi har specialistkompetens inom bl.a. konkurrensrätt (inklusive upphandlingsrätt), tvistelösning, hyres- och fastighetsrätt, entreprenadrätt och associationsrätt. Vi driver ett stort antal processer i allmän domstol och förvaltningsdomstol samt i skiljeförfaranden och har skiljemannauppdrag. Flera av advokaterna har dessutom genomgått Styrelseakademiens styrelseutbildning. Vi är alltid nåbara, ger snabb återkoppling och påbörjar arbetet omgående. Vi är också affärsdrivna, vilket innebär att vi förstår kundens affär och vad kunden vill uppnå, levererar resultat och har kännedom om kundernas olika branscher.

Via Glimstedt kan vi erbjuda den samlade kunskapen hos 150 jurister i Sverige och Baltikum.

Medarbetare

Henrik Willquist
Henrik Willquist
Delägare, advokat | Helsingborg & Ängelholm +46 708 12 74 64
Michael Lettius
Michael Lettius
Delägare, advokat | Helsingborg & Ängelholm +46 706 58 75 98