Glimstedt Helsingborg

Glimstedt Helsingborg


  • Stortorget 17 (Gamla Posthuset)
  • Box 1027
    251 10 Helsingborg
  • +46 42 26 99 50
  • Org.nr: 969654-7638

Advokatbyrån ligger precis vid de kända Terrasstrapporna i Helsingborg – staden som också kallas Sundets pärla. Hela västra Skåne, från Trelleborg i syd och upp till Ängelholm och Båstad i norra delen av Skåne, genomsyras av den starka företagsanda som dominerat skånskt näringsliv de senaste tjugo åren. Helsingborg ligger enbart sex mil från Malmöregionen, där stora, spännande bostadsprojekt för både privatpersoner och företag (Västra hamnen och Hyllieprojektet) tagit fart under en lång period.

På kontoret i Helsingborg sysslar vi övervägande med svensk och internationell affärsjuridik. Vi har specialistkompetens inom bl.a. konkurrensrätt (inklusive upphandlingsrätt), tvistelösning, hyres- och fastighetsrätt, entreprenadrätt och associationsrätt. Vi driver ett stort antal processer i allmän domstol och förvaltningsdomstol samt i skiljeförfaranden och har skiljemannauppdrag. Flera av advokaterna på Helsingborgskontoret har dessutom genomgått Styrelseakademiens styrelseutbildning. Vi är alltid nåbara, ger snabb återkoppling och påbörjar arbetet omgående. Vi är också affärsdrivna, vilket innebär att vi förstår kundens affär och vad kunden vill uppnå, levererar resultat och har kännedom om kundernas olika branscher.

Via Glimstedt kan vi erbjuda den samlade kunskapen hos 150 jurister i Sverige och Baltikum.

Medarbetare

Carin Lettius
Carin Lettius
Managing Partner Helsingborg, delägare, advokat | Helsingborg +46 705 19 45 84
Carl-Johan Ask
Carl-Johan Ask
Delägare, advokat | Helsingborg & Båstad +46 702 16 82 61
Filip Lettius
Filip Lettius
Biträdande jurist | Helsingborg +46 703 94 66 95
Henrik Willquist
Henrik Willquist
Delägare, advokat | Helsingborg & Ängelholm +46 708 12 74 64
Maja Kjellman
Maja Kjellman
Delägare, advokat | Helsingborg & Båstad +46 733 82 19 19
Michael Lettius
Michael Lettius
Delägare, advokat | Helsingborg & Ängelholm +46 706 58 75 98
Monica Öunpuu
Monica Öunpuu
Kontorschef | Helsingborg +46 42 26 99 50
Samir Ogresevic
Samir Ogresevic
Assistent | Helsingborg +46 42 26 99 50