Glimstedt Helsingborg

Glimstedt Helsingborg


Advokatbyrån ligger precis vid de kända Terrasstrapporna i Helsingborg – staden som också kallas Sundets pärla. Hela västra Skåne, från Trelleborg i syd och upp till Ängelholm och Båstad i norra delen av Skåne, genomsyras av den starka företagsanda som dominerat skånskt näringsliv de senaste tjugo åren. Helsingborg ligger enbart sex mil från Malmöregionen, där stora, spännande bostadsprojekt för både privatpersoner och företag (Västra hamnen och Hyllieprojektet) tagit fart under en lång period.

På kontoret i Helsingborg sysslar vi övervägande med svensk och internationell affärsjuridik. Vi har specialistkompetens inom bl.a. konkurrensrätt (inklusive upphandlingsrätt), tvistelösning, hyres- och fastighetsrätt, entreprenadrätt och associationsrätt. Vi driver ett stort antal processer i allmän domstol och förvaltningsdomstol samt i skiljeförfaranden och har skiljemannauppdrag. Flera av advokaterna på Helsingborgskontoret har dessutom genomgått Styrelseakademiens styrelseutbildning. Vi är alltid nåbara, ger snabb återkoppling och påbörjar arbetet omgående. Vi är också affärsdrivna, vilket innebär att vi förstår kundens affär och vad kunden vill uppnå, levererar resultat och har kännedom om kundernas olika branscher.

Via Glimstedt kan vi erbjuda den samlade kunskapen hos 200 jurister i Sverige och Baltikum.

Medarbetare

Carin Lettius
Carin Lettius
Managing Partner Helsingborg, delägare, advokat | Helsingborg +46 42 26 99 50
Carl-Johan Ask
Carl-Johan Ask
Delägare, advokat | Helsingborg +46 42 26 99 50
Henrik Willquist
Henrik Willquist
Delägare, advokat | Helsingborg +46 42-26 99 58
Ingemar Månsson
Ingemar Månsson
Delägare, advokat | Helsingborg +46 42 26 99 50
Krisztina Sandberg
Krisztina Sandberg
Kamrer | Helsingborg +46 42 26 99 50
Maja Kjellman
Maja Kjellman
Delägare, advokat | Helsingborg +46 42 26 99 50
Michael Lettius
Michael Lettius
Delägare, advokat | Helsingborg +46 42 26 99 52
Monica Öunpuu
Monica Öunpuu
Advokatassistent | Helsingborg +46 42 26 99 50