Glimstedt Jönköping


Glimstedt är en av Sveriges äldsta advokatbyråer och finns på nio orter i landet. Advokaterna och juristerna på kontoret i Jönköping är specialiserade på affärsjuridik och kommersiell rådgivning. Vi har klienter från framför allt Småland och övriga Mellansverige samt Göteborg.

Advokater och jurister i Jönköping

Våra expertis- och fokusområden är framför allt kommersiell avtalsrätt, företagsöverlåtelser, entreprenadrätt, tvistlösning, lagen om offentlig upphandling, skatterätt och arbetsrätt.

Längst ner på sidan finner du kontaktuppgifter till vår personal på advokatbyrån i Jönköping. Oavsett vem du kontaktar ser vi till att du hamnar hos rätt person!

Kommersiell avtalsrätt

Glimstedts mål är att möta dina samlade behov av kommersiell rådgivning. Vi granskar eller skriver de avtal du behöver och hjälper till i varje del av avtalsprocessen. Våra advokater och jurister i Jönköping har bred erfarenhet av olika avtalsrättsliga områden såsom exempelvis licensavtal, konsultavtal, aktieägaravtal, agentavtal, återförsäljaravtal och franchiseavtal.

Tvistlösning

Glimstedt har stor erfarenhet av tvistemål och konflikthantering. Tack vare ett nära samarbete inom advokatbyrån säkerställer vi att du får högsta kvalitet och resultat oavsett vilken bransch eller typ av juridik tvisten aktualiserar. De jurister och advokater i Jönköping som huvudsakligen arbetar med tvistlösning är utbildade domare.

Företagsöverlåtelser

Våra advokater i Jönköping är vana att hantera såväl stora som små förvärv och företagsöverlåtelser. Vi kan agera på uppdrag av både dig som är säljare och köpare och om det behövs skapar vi en specialistgrupp för din affär.

Entreprenadrätt

Glimstedts entreprenadjurister hjälper entreprenörer och beställare att granska avtal samt bistår med löpande rådgivning under pågående entreprenader. Dessutom har vi lång erfarenhet av entreprenadrelaterade tvister och att lösa konflikter som kan uppstå i mer komplicerade byggprojekt.

Offentlig upphandling

Flera av våra advokater och jurister i Jönköping är experter inom offentlig upphandling. Vi biträder både leverantörer och offentlig sektor i upphandlingens alla faser, bland annat vid framtagande samt granskning av upphandlingsdokument och vid överprövningar.

Skatterätt

Våra skattejurister är före detta domare i förvaltningsdomstolarna och vi kan därmed erbjuda en unik expertis i skatterätt.

Medarbetare

Ambjörn Essén
Ambjörn Essén
Delägare, advokat | Jönköping +46 36 30 67 34
Anna Löcsei
Anna Löcsei
Administrativ assistent | Jönköping +46 36 30 67 35
Glenn Karlsson
Glenn Karlsson
Advokat | Jönköping +46 36 30 67 45
Hans Danielsson
Hans Danielsson
Skattejurist | Jönköping +46 36 30 67 36
Johan Wehre
Johan Wehre
Advokat | Jönköping +46 36 30 67 43
Jonas Ågren
Jonas Ågren
Advokat | Jönköping +46 36 30 67 31
Maria Karlsson
Maria Karlsson
Advokat | Jönköping +46 36 30 67 42
Martin Ågren
Martin Ågren
Managing Partner Jönköping, delägare, advokat | Jönköping +46 36 30 67 38
Sara Willman
Sara Willman
Biträdande jurist | Jönköping +46 36 30 67 44
Susanne Monie Magnusson
Susanne Monie Magnusson
Advokat | Jönköping +46 36 30 67 33