Avtal, kommersiell avtalsrätt och rådgivning

Glimstedt Jönköping har som mål att möta dina samlade behov av juridisk och kommersiell rådgivning. Därför har våra jurister och advokater bred erfarenhet av olika avtalsrättsliga områden som exempelvis återförsäljaravtal, agentavtal och andra typer av distributionsavtal, franchiseavtal, leveransavtal samt olika former av samarbetsavtal.

Alltefter dina önskemål hjälper vi till vid varje del i avtalsprocessen, exempelvis genom att ta fram och granska avtalsutkast och att närvara och bistå vid avtalsförhandlingar.

Kontaktpersoner

Martin Ågren
Martin Ågren
Managing Partner Jönköping, delägare, advokat | Jönköping +46 36 30 67 38
Maria Karlsson
Maria Karlsson
Advokat | Jönköping +46 36 30 67 42