Offentlig upphandling

Offentlig upphandling omges av ett inte helt lättillgängligt regelverk och rymmer många komplexa frågor. Flera av våra advokater och jurister i Jönköping är experter inom offentlig upphandling. Vi biträder både leverantörer och offentlig sektor i upphandlingens alla faser, bland annat vid framtagande samt granskning av upphandlingsdokument och vid överprövningar.

Eftersom verkligheten ofta är sådan att det upphandlingsrättsliga regelverket inte kan tillämpas isolerat involveras regelbundet andra specialister inom byrån, t ex inom entreprenad. Detta kommer särskilt väl till pass vid granskning av upphandlingsdokument, överprövningar eller vid behov av avtalstolkning under kontraktstiden.

Vanliga uppdrag vi åtar oss är:

  • Rådgivning vid upprättande av anbud
  • Biträde vid utvärdering av anbud
  • Rådgivning och biträde vid överprövningar och skadeståndstvister
  • Löpande frågor kring avtalsförvaltning och avtalsuppföljning

Kontaktpersoner

Martin Ågren
Martin Ågren
Managing Partner Jönköping, delägare, advokat | Jönköping +46 36 30 67 38
Susanne Monie Magnusson
Susanne Monie Magnusson
Advokat | Jönköping +46 36 30 67 33
Maria Karlsson
Maria Karlsson
Advokat | Jönköping +46 36 30 67 42