Tvistemål, rättsprocess och konflikthantering

Glimstedt Jönköping har stor erfarenhet av tvistemål, olika typer av rättsprocesser och konflikthantering. Tack vare ett nära samarbete inom advokatbyrån säkerställer vi att du får högsta kvalitet och resultat oavsett vilken bransch eller typ av juridik tvisten aktualiserar.

Advokaterna och juristerna i processgruppen är utbildade domare och biträder regelbundet såväl svenska som utländska företag, organisationer, myndigheter samt kommunala bolag.

Kontaktpersoner

Ambjörn Essén
Ambjörn Essén
Delägare, advokat | Jönköping +46 36 30 67 34
Glenn Karlsson
Glenn Karlsson
Advokat | Jönköping +46 36 30 67 45
Sara Willman
Sara Willman
Biträdande jurist | Jönköping +46 36 30 67 44