Glimstedt Kalmar

Glimstedt Kalmar


Hos Advokatfirman Glimstedt i Kalmar är sex advokater och två biträdande jurister verksamma. Från vårt centralt belägna kontor i Kalmar hjälper vi både företag och privatpersoner, med fokus på sydöstra Sverige – från Kristianstad via Karlskrona och Kalmar till Oskarshamn och Västervik. Advokatbyrån arbetar även med internationella uppdrag.

Vi erbjuder rådgivning inom bland annat affärsjuridik, arbetsrätt, bolagsrätt, företagsöverlåtelser, fastighetsrätt, entreprenadrätt, offentlig upphandling, familjerätt och brottmål samt driver processer inom nämnda områden. Advokatbyrån har även en väletablerad organisation för konkursförvaltning. Via Glimstedt kan vi erbjuda den samlade kunskapen hos 200 jurister i Sverige och Baltikum.

Medarbetare

Andreas Öhlin
Andreas Öhlin
Managing Partner Kalmar, delägare, advokat | Kalmar & Karlskrona +46 480 44 28 47
Anna Crona
Administrativ assistent | Kalmar +46 480-44 28 41
Bengt Wahlström
Bengt Wahlström
Biträdande jurist | Kalmar & Karlskrona + 46 480-44 28 44
David Karlsson
David Karlsson
Delägare, advokat | Kalmar & Karlskrona +46 480 44 28 43
Helene Ragnarsson
Helene Ragnarsson
Administrativ assistent | Kalmar +46 480 44 28 48
Johan Ramklint
Johan Ramklint
Advokat | Kalmar & Karlskrona +46 480 44 28 42
Karolin Engelholm
Karolin Engelholm
Paralegal | Kalmar +46 480 44 28 44
Malin Kulander
Malin Kulander
Advokat | Kalmar +46 480 44 28 49
Maria Robinson
Maria Robinson
Delägare, advokat och kontorschef | Kalmar & Karlskrona +46 480 44 28 45
Olof Neiglick Fristorp
Olof Neiglick Fristorp
Advokat | Kalmar & Karlskrona +46 480 44 28 46
Peter Savin
Peter Savin
Delägare, advokat | Kalmar +46 480 44 28 48