Glimstedt Örebro

Glimstedt Örebro


Advokatfirman Glimstedt Örebro erbjuder juridisk rådgivning och biträde inom allmän affärsjuridik, tvistelösning för privatpersoner och företag, brottmål, arbetsrätt, bolagsrätt, avtalsrätt, obestånd, fastighetsrätt inklusive hyres- och entreprenadrätt, familjerätt med mera. Advokatbyrån har även en väletablerad organisation för konkursförvaltning.

Vid advokatbyrån är sju jurister verksamma, fyra advokater och tre biträdande jurister. Vi engagerar kontinuerligt praktikanter i verksamheten och har ett fördjupat samarbete med Örebro Universitet.

Vårt huvudsakliga verksamhetsområde är Närke, Värmland och Västmanland.

Advokatbyråns lokaler ligger mitt i Örebro, precis invid Örebro slott.

Via Glimstedt kan vi erbjuda den samlade kunskapen hos 150 jurister i Sverige och Baltikum.

Medarbetare

Andreas Hahn
Andreas Hahn
Delägare, advokat | Karlstad & Örebro +46 19 16 65 84
Emelie Norberg
Emelie Norberg
Biträdande jurist | Örebro +46 19 16 65 92
Frida Gustafsson
Frida Gustafsson
Biträdande jurist | Örebro +46 19 16 65 81
Frida Israelsson
Frida Israelsson
Biträdande jurist | Örebro +46 19 16 65 93
Gustav Runström
Gustav Runström
Biträdande jurist | Falun & Örebro +46 23 481 00
Hanna Pekár
Hanna Pekár
Administrativ Assistent | Örebro +46 19 16 65 90
Janette Stjernström
Janette Stjernström
Delägare, advokat | Karlstad & Örebro +46 19 16 65 87
Åsa Hjelte-Åkerblom
Åsa Hjelte-Åkerblom
Managing Partner Örebro, delägare, advokat | Örebro +46 19 16 65 86