Glimstedt Örebro

Glimstedt Örebro


Advokatfirman Glimstedt Örebro erbjuder juridisk rådgivning och biträde inom allmän affärsjuridik, tvistelösning för privatpersoner och företag, brottmål, arbetsrätt, bolagsrätt, avtalsrätt, obestånd, fastighetsrätt inklusive hyres- och entreprenadrätt, familjerätt med mera. Advokatbyrån har även en väletablerad organisation för konkursförvaltning.

Vid advokatbyrån är sju jurister verksamma, sex advokater och en biträdande jurist. Vi engagerar kontinuerligt praktikanter i verksamheten och har ett fördjupat samarbete med Örebro Universitet.

Vårt huvudsakliga verksamhetsområde är Närke, Värmland och Västmanland.

Advokatbyråns lokaler ligger mitt i Örebro, precis invid Örebro slott.

Via Glimstedt kan vi erbjuda den samlade kunskapen hos 200 jurister i Sverige och Baltikum.

Medarbetare

Andreas Hahn
Andreas Hahn
Delägare, advokat | Örebro & Karlstad +46 19 16 65 84
Bengt Isman
Bengt Isman
Advokat | Örebro +46 19 16 65 85
Elisabet Bergman
Elisabet Bergman
Administrativ assistent | Örebro +46 19 16 65 90
Eva Schön
Eva Schön
Ekonomichef | Örebro +46 19 16 65 89
Janette Stjernström
Janette Stjernström
Delägare, advokat | Örebro & Karlstad +46 19 16 65 87
Johanna Gunne
Johanna Gunne
Biträdande jurist | Örebro & Karlstad +46 19 16 65 83
Åsa Hjelte
Åsa Hjelte
Delägare, advokat | Örebro +46 19 16 65 86