Föreläsning 24 maj på Sparbanken Alingsås

Advokat Johan Lövrup är en av föreläsarna på Sparbanken Alingsås. Föreläsningen riktar sig till medarbetare på fristående sparbanker i Västsverige och handlar bl.a. om obestånd i boutredningar.