Göteborgskontorets paralegals

Juliana Akello har sitt ursprung i Uganda men kommer från Falun. Hon valde att läsa Humanvetare-programmet på gymnasiet och efter kursen rättskunskap sökte hon Introduction to Swedish Law på Göteborgs Universitet. Hon har läst musik och professionellt skrivande på Gävle högskola innan hon återupptog juridiken igen. Juliana går första året på Yrgos paralegal utbildning och de har hunnit med A och B kurs i juridik, d.v.s. grundkurs i privat och offentlig rätt och fördjupning inom ett par ämnes-områden. Civilrätt fascinerar Juliana för att hon är en problemlösare som gärna ”nördar”  i saker, juridik som helhet fascinerar henne för att hon är människovän. Juliana är språkvetare och professionell skribent med en fil kand. i svenska språket.

Dan Sallander studerar vid IP Paralegal vid Affärshögskolan och har tidigare en Masterexamen Rättssociologi, Lunds universitet och en Kandidatexamen sociologi, Stockholms universitet. Dan har ett särskilt kompetensområde när det finns EU-rättsliga aspekter att ta i beaktande. Hans master-utbildning gick under namnet ”Sociology of Law – European Law” och utgjordes av en juridisk och sociologisk studie av Europarätten. Inom utbildningen har Dan i svenska, europeiska och inter-nationella juridiska databaser sökt upp och analyserat lagtexter och rättspraxis. Framförallt har han studerat Europakonventionen, Europadomstolens rättspraxis, EU-rätt, EU-domstolens rättspraxis, svensk rätt, svenska domstolars rättspraxis och hur dessa förhåller sig till varandra. För närvarande tittar han närmare på gränsdragningen mellan EU:s regelverk kring den inre marknaden och hur denna påverkar medlemsstaters möjlighet att finansiera tjänster av allmänt intresse utan att det är att anse som statsstöd.