Hållbarhetsrapport 2020

I vår hållbarhetsrapport har vi kortfattat sammanställt de bra saker vi gör och hur våra tankar går kring jämställdhet, CSR-arbete och vad vi kan bidra med i samhället.

Hållbarhetsrapport