Kvinnliga delägare på Glimstedt

Kvinnliga delägare inom advokatbranschen är tyvärr fortfarande en bristvara. Nyligen presenterade Jusek sin årliga undersökning (https://lnkd.in/dzgtMZX) av könsfördelningen bland de tio största affärsjuridiska byråerna. Glädjande nog har Glimstedt störst andel kvinnliga delägare. Sorgligt nog är andelen kvinnliga delägare än så länge bara 28 procent hos Glimstedt och med det resultatet blir vi bäst i klassen.

För oss som advokatbyrå är det både en självklarhet och en skyldighet att stå upp för jämställdhet. Vi gläds åt att vi är bäst i år men är fullt medvetna om att vi har en lång väg kvar att vandra. Det var länge sedan vi antog utmaningen att ha en jämn fördelning mellan män och kvinnor i alla yrkesroller. Även om vi inte är framme vid vårt mål ännu, så är det en topposition vi är stolta över och strävar efter att behålla. Vår ambition är även att löneläget mellan män och kvinnor skall utjämnas och vi följer noga utvecklingen på detta område i vår bransch. Vi inte tolererar inte några former av diskriminering utan alla människor har ett lika värde och ska behandlas utifrån sina individuella förutsättningar och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Med ett jämställdhetsarbete på de affärsjuridiska byråerna idag, kan vi säkerställa vår kompetens imorgon – en majoritet av studenterna på landets juristutbildningar är kvinnor och vi tror att förebilder behövs.