Praktikanter i Göteborg!

anna-hagelbergamanda-dybergfredrik

Anna Hagelberg studerar på           Amanda Dyberg studerar på jurist-        Fredrik Eklund studerar juridik på
juristprogrammet på Handels-       programmet vid Lunds Universitet         Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.
högskolan vid Göteborgs                 och har ett stort intresse för                    Har ett särskilt intresse för associationsrätt,
universitet  och har ett särskilt       immaterialrätt, konkurrensrätt och        avtalsrätt och obeståndsrätt.
intresse för avtalsrätt och               arbetsrätt.
entreprenadrätt.