Seminarium 20 april

Advokatfirman Glimstedt i Göteborg arrangerar hyresrättsliga diskussionsklubbens seminarium den 20 april, se vidare nedan.

Inbjudan 20 april 2017 – Göteborgs hyresrättsliga diskussionsklubb

ÖH 3562-12, ÖH 4840-15, NJA 2016 s. 303