Uppsatspraktikant Per Nylander

Jag läser för närvarande min sista termin på juristprogrammet i Göteborg. Praktiken på Glimstedt ger mig en värdefull insyn i arbetet som jurist redan innan jag tar min examen, vilket är bra då juristprogrammet annars har en avsaknad av praktiska moment. Mitt liv har alltid kretsat kring fotboll och jag har spelat på ganska seriös nivå i hopp om att en vacker dag blomma ut. Men icke! Först nu, dryga 27 år senare, har jag insett att något fotbollsproffs det kommer jag inte att bli, varför juristyrket kommer som en läglig ersättare.

Per