Välkommen på frukostseminarium!

Advokatfirman Glimstedt och Anecta inbjuder till frukostseminariet Värdeskapande genom företagsöverlåtelser, se bilaga.