Profil

Amanda Moberg agerar ofta som juridiskt ombud i samband med tvister i domstol och skiljeförfarande, men hjälper också klienter med kommersiella avtal. Hon tillhandahåller rådgivning till företag i juridiska frågor som uppstår i löpande verksamhet såsom inom t.ex. arbetsrätt och GDPR, och har stor erfarenhet av avtalsskrivning. Hon specialiserar sig bland annat på entreprenadjuridik och företagsöverlåtelser.

Karriär

Advokat, Glimstedt 2022-
Biträdande jurist, Glimstedt, 2018-2021

Utbildning

Juristexamen (Stockholms Universitet, 2018)
Affärsjuridisk kandidat- och masterexamen (Linköpings Universitet, 2018)
Bachelor of Science in Business Administration (Cameron University, 2013)