Profil

Anders Wennergren har mer än 30 års erfarenhet av företagsöverlåtelser, ofta med fokus på fastighets- och entreprenadbranschen. Såväl överlåtelse av rörelsedrivande bolag som kommersiella fastighetsförsäljningar kan vara komplicerade. Med hundratals företags- och fastighetstransaktioner i ryggen vet Anders hur sådana transaktioner ska göras.

Anders är vid förestående företagsöverlåtelser och fastighetstransaktioner ofta involverad i ett tidigt skede av försäljnings- eller förvärvsprocessen och initierar inte sällan, tack vare sin erfarenhet och sitt genuina intresse för transaktioner i generell mening, den slutliga transaktionsmodellen. Vid transaktioner tillför Anders genom sitt breda kontaktnät ofta och för klienten positiva mervärden.

Anders har gedigen erfarenhet av arbete med såväl detaljplaner och specifika PBL-frågor som med komplicerade fastighetsregleringar.

Anders har även många års erfarenhet av styrelsearbete från såväl börsnoterade bolag såväl som ägarledda företag.

Karriär

Delägare, Glimstedt, 1990-
Advokat, Glimstedt, 1988-1990
Biträdande jurist, Glimstedt, 1985-1988
Tingsnotarie, Mölndals tingsrätt, 1983-1984

Utbildning

Jur kand (Lunds universitet, 1982)

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 1988

Assistent