Profil

Andreas Thunholm Sundén har stor processerfarenhet från sitt arbete som domare och advokat. Andreas arbetar huvudsakligen med kommersiell avtals -och tvistelösning. Han biträder även klienter främst rörande avtalsfrågor, t.ex. vid upprättande av företags- och rörelseöverlåtelseavtal och vid upprättande och granskning av leverans-, distributions-, licens- och andra kommersiella avtal.

Karriär

Delägare, Glimstedt, 2011-
Advokat, Glimstedt, 2010
Biträdande jurist, Glimstedt, 2008-2010
Hovrättsassessor, Svea hovrätt 2008
Tf. hovrättsassessor, Svea hovrätt, 2006-2008
Tingsfiskal, Eskilstunas och Södra Roslags tingsrätter, 2004-2006
Hovrättsfiskal, Svea hovrätt, 2002-2004
Tingsnotarie, Uppsala tingsrätt, 1999-2001

Utbildning

Jur kand (Lunds Universitet, 1999)

Publikationer

Miljöhänsyn i den individuella tillämpningen av 6, 8 samt 19 §§ KL, Affärsjuridiska uppsatser 1998/1999, Iustus förlag, 2001

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund, 2010