Profil

Åsa Kock har mycket stor erfarenhet av olika typer av rådgivning och tvister inom olika branscher. Åsa är specialiserad på fastighetsrätt och bistår därvid med granskning, upprättande och förhandling av avtal samt har även bred kompetens vad gäller allehanda fastighetsrättsliga frågor såsom nyttjanderätter, intrång och fastighetsbildning. Åsa arbetar även med generationsskiften.

Åsa Kock bistår också företag i obeståndsrättsliga frågor och handlägger löpande konkurser. Hon tar regelbundet uppdrag som likvidator, såväl frivilliga som tvångslikvidationer och biträder därvid också företag i bolagsrättsliga frågor. Vidare har Åsa Kock också mångårig erfarenhet av uppdrag som boutredningsman och andra frågor relaterade till den ekonomiska familjerätten. Genom nyfikenhet och erfarenhet arbetar Åsa Kock alltid med affärsnyttan i fokus.

Karriär

Delägare, Glimstedt, 2019-
Advokat, Glimstedt, 2017-2018
Biträdande jurist, Glimstedt, 2014-2017
Jurist, LRF Konsult, 2010-2014
Notarietjänstgöring, Förvaltningsrätten i Linköping, 2007-2009

Utbildning

Jur kand (Uppsala universitet, 2007)

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2017

Notarius publicus