Profil

Jenny Elander Ek arbetar företrädesvis inom affärsjuridik och då i synnerhet med olika typer av avtalsrättsliga frågor. Hon bistår bl.a. vid upprättande av avtal, avtalsgranskning samt även vid avtalstvister. Jenny Elander Ek har även en bred fastighetsrättslig kompetens. I alla uppdrag har Jenny Elander Ek ett stort klientfokus.

Karriär

Biträdande jurist, Glimstedt, 2015
Tingsnotarie, Norrköping tingsrätt, 2014-2015
Handläggare, Migrationsverket, 2012-2014

Utbildning

Jur kand (Lunds universitet, 2012)

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska