Carin Lettius

Carin Lettius

Managing Partner Helsingborg, delägare, advokat

Karriär

Delägare Glimstedt, 2004-
Biträdande jurist, Glimstedt, 2000-2003
Kronofogdeaspirant, därefter bitr. kronofogde 1999-2000
Överrättsnotarie, Kammarrätten i Jönköping, 1999
Tingsnotarie, Helsingborgs tingsrätt, 1995-1998

Utbildning

Jur kand (Lunds universitet, 1994)

Publikationer

Medförfattare till remissvar över
(i) Konkurrensverkets förslag till nya föreskrifter om anmälan om företagskoncentration enligt konkurrenslagen (2008:579),
(ii) Konkurrensverkets konsekvensanalys av den 2 juli 2010 samt
(iii) utkast till Konkurrensverkets vägledning för anmälan och prövning av företagskoncentrationer.

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2003
International Council for Commercial Arbitration (ICCA)