Profil

Carolina Bergholtz är verksam inom allmän affärsjuridik med inriktning mot fastighetsrätt och miljörätt. Hon har tidigare erfarenhet av handläggning samt prövning av miljö-, plan- och bygg samt fastighetsärenden vid länsstyrelse och mark- och miljödomstol. Carolina har även erfarenhet av tillståndsprövning inom områdena för vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet.

Karriär

Biträdande jurist, Glimstedt, 2019-
Länsjurist, Länsstyrelsen, 2018-2019
Beredningsjurist, Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, 2016-2018
Juridisk rådgivare, Miljöförvaltningen Örebro kommun, 2015-2016

Utbildning

Juristexamen (Örebro universitet 2016)

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska

Medlemskap

Västsvenska miljörättsföreningen

Assistent