Profil

Cecilia Malm är specialiserad inom arbetsrätt och har erfarenhet av de flesta frågor som kan uppstå med anledning av arbetslivet såsom anställningars ingående och avslut, omstruktureringar, företagsförsäljningar, konkurrensklausuler, sekretessfrågor och tvister. Därtill har Cecilia särskild inriktning och intresse inom arbetsmiljörelaterade frågor om kränkande särbehandling och diskriminering, och genomför inom ramen för sin verksamhet även utredningar i arbetslivet av den typen av frågor.

Cecilia arbetar även med obeståndsrätt i egenskap av konkursförvaltare.

Karriär

Delägare, Glimstedt, 2019-
Advokat, Glimstedt, 2013-
Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, Stockholm, 2010-2013
Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt, 2008-2010

Utbildning

Jur kand (Umeå universitet, 2008)

Ranking & utmärkelser

Sveriges advokatsamfund, 2013

Publikationer

Kränkande särbehandling – Rättssäker utredningsmetodik i arbetslivet
(Utgiven av Studentlitteratur 2019)

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska

Assistent