Profil

Christian Postolovski har lång erfarenhet av att arbeta med fastighetsjuridik och tvistlösning. Han biträder regelbundet klienter med bl.a. köp och försäljning av fastigheter, hyresrättsliga frågor, ärenden enligt plan- och bygglagen, lantmäteriförrättningar, markexploatering, infrastrukturprojekt, strandskydd och fastighetsrättsliga rättigheter. Christian Postolovski är van vid att upprätta och granska fastighetsrättsliga avtal såsom köpekontrakt, arrendeavtal, servitut, exploateringsavtal och hyresavtal. Utöver detta arbete har Christian Postolovski skrivit juridiska krönikor för branschtidningar. Christian Postolovski är dessutom en van och ofta anlitad föreläsare. Han föreläser bl.a. på universitetsutbildningar och för företag.

Karriär

2023 - Glimstedt
2021 - 2023 Vestelins, Konsult inom fastighetsrätt
2018 - 2021 Lantmäteriet, Jurist och förrättningslantmätare

Utbildning

2017 - Jur. kand. Umeå Universitet

Publikationer

Medförfattare till boken Fastighetsbildning i Teori och Praktik, utgiver av Norstedts Juridik år 2024. Författare till ett stort antal artiklar om fastighetsrätt och miljörätt i branschpress.