Profil

Dan Nordblad arbetar i huvudsak inom områdena obeståndsrätt, ekonomisk familjerätt och brottmål. Han förordnas regelbundet som konkursförvaltare, boutredningsman/bodelningsförrättare samt som offentlig försvarare. Dan har sedan år 2007 arbetat med obeståndsrätt och har bred erfarenhet av såväl svenska som gränsöverskridande obeståndsärenden. Han har även förordnats som företagsrekonstruktör samt biträtt såväl borgenärer som ställföreträdare i obeståndsrättsliga processer exempelvis i frågor som rör avtal med insolventa företag och frågor om ställföreträdares ansvar för bolagets skulder. Dan uppträder löpande som ombud i domstolsprocesser kring frågor om arv och bodelning men även inom den centrala förmögenhetsrätten i övrigt.

Karriär

Delägare, Glimstedt 2015-
Advokat, Glimstedt, 2012-
Advokat och biträdande jurist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm, 2007-2012
Tingsnotarie, Ystad tingsrätt, Ystad, 2005-2007
Sommarpraktik, Linklaters Oppenhoff & Rädler, Köln, Tyskland, 2005

Utbildning

Jur kand (Lunds universitet, 2005)
Program in International and Comparative Business Law, (Bucerius Law School, Hamburg, Tyskland, 2004

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska
  • Tyska

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2011