Karriär

Skattejurist, Glimstedt, 2021-
Director och auktoriserad skatterådgivare, PwC, 2013-2021
Skattejurist, Grant Thornton, 2012-2013
Skattejurist, PwC, 2007-2011

Utbildning

Jur kand (Stockholms universitet, 2007)
Civilekonomexamen (Handelshögskolan i Stockholm, 2007)

Publikationer

Ägarskiften – civil- och skatterättsliga aspekter att beakta (utgiven av Studentlitteratur 2014)

Verksam inom

Språk

  • Engelska
  • Svenska